Feest van de Geest is een jaarlijkse viering van diverse kerken met exposities die beeldende kunst, architectuur en spiritualiteit combineren. Ik maakte een bijdrage voor de dorpskerk van het Drentse Sleen, een machtig gebouw met een rijke geschiedenis die teruggaat tot eind veertiende eeuw.

Het thema voor deze expositie, interactie, was als op mijn lijf geschreven. Voor mij is dat: in gesprek gaan, open staan voor de ander, de ander leren kennen. Wie is de ander? Waarin verschil je van elkaar en wat deel je? Interactie staat voor mij nooit los van diversiteit. Je zoekt jezelf in de ander, maar je wilt ook iets leren, zelfs al zou het onwennig zijn of eng. Het gaat om het zoeken naar een gezamenlijke taal waarin achtergrond, religie of kleur niet in de weg staan, maar juist diepte geven.

Wat ons verbindt, zal ons niet scheiden.

Voor de installatie Vier en omarm de verschillen  liet ik me inspireren door de witte muren en het zachte licht dat op de wat strenge rechte stoelen van de kerk viel. Het centrale werk is een langzaam heen en weer wiegende baan van stukken transparante tule, gescheurd in diverse maten en tinten. Allemaal anders, zoals wijzelf, allemaal eigen, onregelmatig, gerafeld. Maar verbonden aan dezelfde draad en bewegend op dezelfde energie.

Tijdens de opening baadde de kerk in partylights op de klanken van het oude orgel, alles bewoog, het was magisch. ‘De ziel van de kerk en het werk van de kunstenares vallen samen,’ mailde een lid van de werkgroep. Een mooier compliment kon ik niet krijgen.

Andere werken die ik exposeerde volgden de architectuur van de kerk, zoals de textiele representatie van een van de ramen met daarachter de wuivende bomen. Dominee Jitse Scheffer schreef er zijn gedicht Raamvertelling bij:

Die wolken, lucht en winden,
wijst spoor en loop en baan
[…]

Video Expositie Dorpskerk Sleen mei-juni 2022


Kunstwandeling door de kerk| Pinksteren | 5 mei 2022